Pravilnik

Coastal & Mountain trail lige

Ovo je pravilnik Coastal & Mountain Trails lige (u daljnjem tekstu C&M liga) kojim su regulirani svi aspekti i pravila utrka koje su uključene u samu ligu.
Organizatori C&M lige zadržavaju pravo promjene i nadopunu istih, s prvenstvenim ciljem osiguravanja sigurnosti natjecatelja na utrkama.
U slučaju promjene ili dopune pravilnika, svi natjecatelji bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

Kalendar utrke:

1. kolo / 14.03.2020. DUGI OTOK TRAIL
2. kolo / 28.03.2020. DM EKO PAKOŠTANE TRAIL
3. kolo / 04.04.2020. OTOK PAG TRAIL
4. kolo / 25.04.2020. TRAIL TRI RIJEKE, ZRMANJA
5. kolo / 16.05.2020. PAKLENICA TRAIL INTERNATIONAL
6. kolo / 06.06.2020. ROCK TRAIL FESTIVAL, RAŽANAC
7. kolo / 10.10.2020. SUKOŠAN MAGUNJA TRAIL
8. kolo / 07.11.2020. SV. MARTIN WINE RUN, PRIDRAGA

ČLANAK 1. UVJETI SUDJELOVANJA NA UTRCI / OPĆA PRAVILA

1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina.
2. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju izjavu odgovornosti za maloljetne natjecatelje.
4. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
5. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
6. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
7. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani te su obvezni nositi propisanu opremu.

ČLANAK 2. KATEGORIJE, BODOVANJE I UKUPNI POREDAK

1. 8 kola C&MT Trail lige činit će po dvije utrke, odnosno natjecatelji će se moći natjecati u dvije dužinske kategorije: duga i kratka.
Dodatno, dva kola (Dugi Otok Trail i Paklenica Trail International) osim kratke i duge imaju i ultra dužine (40 i 47km) za koje će pobjednici dobiti 120 bodova.
Obje dužinske kategorije imat će svoje ukupne pobjednike i pobjednike po kategorijama, te će se voditi zaseban poredak za žene i zaseban za muškarce.

2. Broj osvojenih bodova na jednoj utrci (bez obzira na dužinsku kategoriju) se određuje po sljedećoj formuli:
vrijeme pobjednika u sekundama / ostvareno vrijeme u sekundama x 100

3. Za ukupni poredak u ligi boduju se 5 od ukupno 8 utrka, a prema formuli navedenoj u stavku 2. ovog članka.

4. Natjecatelji koji ostvare više od 5 nastupa ostvaruju dodatnih 5 bodova za šestu, sedmu i osmu utrku.

5. Bonus bodovi se otvaruju samo u slučaju da se šesta, sedma i osma utrka odrade u istoj dužinskoj kategoriji.

6. 1. Kolo Dugi Otok Trail te 5. Kolo Paklenica Trail International imaju ultra dužine (40 i 47km) za koje će pobjednici dobiti 120 bodova.

7. Osim ukupnog poretka vodit će se i poredak po starosnim kategorijama.
8. Starosne kategorije su sljedeće:
• do 35 godina (rođeni 1982 i mlađi)
• od 35 do 45 godina (rođeni 1983-1974)
• od 45 do 55 godina (rođeni 1973-1964)
• preko 55 godina (1963 i stariji)

REKREATIVNA UTRKA
NIJE u sklopu natjecanja C&M lige te je osmišljena isključivo za promociju aktivnosti u prirodi svim interesnim skupinama; trkačima, planinarima, rekreativcima i hodačima.

ČLANAK 3. NAGRADE

1. C&MT trail liga će nakon posljednjeg kola lige dodijeliti prigodne nagrade za troje prvoplasiranih u ukupnom poretku u kratkoj i dugoj kategoriji, odvojeno za žene i muškarce. Nagradni fond bit će određen naknadno, a svakako prije posljednjeg kola lige. Tri prvoplasirana po kategorijama u obje dužinske kategorije bit će nagrađeni prigodnim medaljama kako u ženskoj, tako i u muškoj kategoriji. Za osvajanje bilo kakve nagrade ili medalje u ukupnom poretku potrebno je imati minimalno 5 nastupa.
2. Svaki organizator pojedinog kola posebno i neovisno o C&MT ligi ima za pravo odrediti nagradni fond za svoje kolo.

ČLANAK 4. MJERENJE VREMENA

1. Službeni mjeritelj vremena je Stotinka d.o.o.
2. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
3. Svaki organizator uzima za pravo eventualno postavljanje vremenskih limita kako na pojedinim kontrolnim točkama, tako i u cilju. U takvim slučajevima organizator će sve to precizno navesti u raspisu pojedine trke.
4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao vremenska diskvalifikacija (u sustavu Stotinke kao status TLE – prekoračen vremenski limit).

ČLANAK 5. OPREMA

1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
2. Obavezna oprema za sva kola C&MT lige sastoji se od:
A) napunjenog i upaljenog mobitela (navedenog u
prijavi)
B) VIDLJIVO istaknutog natjecateljskog broja kojeg
osigurava organizator
C) prikladna obuća i odjeća (ovisno o vremenskim
prilikama)
D) prva pomoć
E) bočica za vodu + voda
Svaka utrka posebno uređuje pitanje dodatnih dijelova obavezne opreme, a što se može lako naći u PRAVILIMA NATJECANJA pojedine utrke.
Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

ČLANAK 6. PRAVILA DISKVALIFIKACIJE

1. Nepridržavanje, Pravilnika C&MT lige kao i pravila pojedine utrke.
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i/ili uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
5. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
6. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.

ČLANAK 7. ODUSTAJANJE

1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje isključivo ozljeđenih natjecatelja.

ČLANAK 8. EKOLOŠKA PRAVILA

1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagadivati okoliš te uništavati floru i faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na sljedećim utrkama C&MT lige.

ČLANAK 9. SPONZORI

1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora pojedine utrke i C&MT lige.

ČLANAK 10. SIGURNOST

1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtijeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Organizator osigurava dežurstvo HGSS-a za slučaj nesreće. Natjecatelj je dužan kontaktirati organizatora u slučaju nesreće (SMS-om, pozivom ili usmenom porukom preko drugih natjecatelja) kako bi se osigurala što brža pomoć.
9. U slučaju loše pokrivenosti signalom, koristiti sljedeći način dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

ČLANAK 11. PROMJENA STAZE

1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

ČLANAK 12. PROTESTI I ŽALBE

1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 60 minuta nakon ulaska u cilj.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 24 sata nakon primljene žalbe.

ČLANAK 13. SUGLASNOST O MEDIJSKOJ SLOBODI

1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.